sobota, 2 stycznia 2016

Nieustanny atak na nasz układ odpornościowyNieustanny atak na nasz układ odpornościowy

Dr Robert Becker
"Mimo dezinformacji rozsiewanej przez korporacyjne media ci z nas, którzy interesują się tymi sprawami, wiedzą, że bardzo niskie częstotliwości mają fundamentalny wpływ na wszystkie formy życia i że pola o niewielkiej mocy mogą wyrządzić więcej szkody niż pola o większej mocy, szczególnie jeśli chodzi o częstotliwości radiowe (RF) lub absorpcje mikrofal. W swojej książce z roku 1985  zatytułowanej: The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life (Elektryczne ciało – elektromagnetyzm a podstawa życia) dr Robert O. Becker podkreślił, że powinniśmy być najbardziej wyczuleni na ekstremalnie niskie częstotliwości (ELF):

„(…) Główne problemy wynikają ze skrajnie niskich częstotliwości, mimo iż wyższe częstotliwości wywierają takie same skutki, jeśli mają postać impulsów lub są modulowane w zakresie ELF, co zdarza się bardzo często, ponieważ w celu przekazywania informacji mikrofale lub fale radiowe muszą być odpowiednio kształtowane. Dokonuje się tego poprzez przerywanie wiązki, aby wytworzyć impulsy albo poprzez modulacje częstotliwości amplitudy (rozmiaru) fal. Ponadto, dzisiejsze środowisko jest siecią przecinających się sygnałów, w którym zawsze istnieje możliwość wystąpienia synergicznych efektów, lub „tworzenia” nowych sygnałów ELF z wzorów interferencji pomiędzy dwiema wyższymi częstotliwościami. Dlatego eksperymenty, w których komórki lub organizmy są narażone na pojedynczą niemodulowaną częstotliwość, chociaż czasem użyteczne, są nieistotne poza laboratorium. Są one jednak często wykonywane przez badaczy, których jedynym celem jest chęć pokazania: „Spójrzcie, nie ma powodu do niepokoju”.(…)”
Wiele eksperymentów potwierdziło występowanie reakcji stresowych w wyniku kontaktu z magnetycznymi i elektrycznymi polami ELF oraz mikrofalami. Ten stres poprzedza stan chorobowy, który pobudza układ immunologiczny do wdrożenia leczniczych działań. Jeśli jednak stres trwa nieustannie, układ odpornościowy jest atakowany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dr Becker zauważa:

„(…) W swoim pionierskim dziele życia na temat stresu dr Hans Selye wyraźnie nakreślił niezmienny wzorzec. Początkowo stres pobudza układ hormonalny i/lub odpornościowy do aktywności na wyższym poziomie niż normalnie, umożliwiając zwierzęciu uniknięcie zagrożenia lub walkę z chorobą. Jeśli stres trwa nadal, poziom hormonów i reaktywność immunologiczna spadają do normalnego poziomu. Przerwanie eksperymentu w tym momencie w pewnym sensie uzasadnia stwierdzenie: „Zwierzę przystosowało się - stres nie powoduje niczego złego”. Niemniej jednak, jeśli stres utrzymuje się, poziom hormonów utrzymuje się, poziom hormonów i reaktywność immunologiczna nadal spadają, znacznie poniżej normy. Z medycznego punktu widzenia dochodzi do dekompensacji stresu i zwierzę jest wówczas bardziej podatne na inne stresowy, w tym nowotwory złośliwe i choroby zakaźne.”
Źródła promieniowania EMF

W ostatnich 10-30 latach reakcje stresowe ludzi żyjących pod przewodami wysokiego napięcia i nad podziemnymi liniami energetycznymi doprowadziły w konsekwencji do raka i innych chorób wewnętrznych, w tym do głębokiej depresji i samobójstw. W takich wypadkach kora nadnerczy ulega wyczerpaniu i system hormonalny traci koordynacje. W biurach z komputerami, oświetleniem, telefonami i faksami, pola EM zmuszają nasz neurotransmiter acetylocholinę do emisji podprogowych sygnałów alarmowych. Ciśnienie krwi i wzorce fal mózgowych ulegają zmianie, a poziom trójglicerydów we krwi pnie się w górę, zwiastując udar, zawał serca i miażdżycę. Reakcja stresowa, niezsynchronizowane biocykle, zakłócenia metabolizmu komórkowego i procesu wzrostu – lista tych reakcji jest długa, a jej kulminacją są zmiany genetyczne u przyszłych pokoleń."
Koniec cytatu. Fragment pochodzi z Nexusa

Torusy
Komentarz: Wielu Targetów (ofiar elektronicznej kontroli umysłu) na samym początku zanim stali się celem brutalnego zdalnego torturowania miewa kilkudniową gorączkę. Wygląda to tak że wieczorem nagle mają objawy gorączki, silne poty, a rano następnego dnia zupełnie zdrowi, bez żadnego śladu rzekomej choroby.  Z powyższego fragmentu art. można wyciągnąć wniosek, że właśnie w momencie występowania podobnych objaw wzmożonej aktywności immunologicznej Targeci prawdopodobnie zostali poddani stresowi promieniowaniem EM (zostali napromieniowani, celowo i w jakimś celu, by następnie stać się świadomą ofiarą kontroli umysłu lub bez świadomości). Od tych objaw może zacząć się wiele dziwnych, tajemniczych wydarzeń. 

Ochroną zawsze skuteczną przeciwko kontroli umysłu pozostaje aktywowanie torusa na poziomie serca, czego wam i sobie życzę.